พิษณุโลก งานราชการ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก งานราชการ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พิษณุโลก งานราชการ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พิษณุโลก งานราชการ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พิษณุโลก Ø
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164603 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 119327

ตำแหน่งงานว่างบัญชีธุรการ

ตำแหน่งงานว่างบัญชีธุรการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1. ติดต่อประสานงาน
2. จัดทำเอกสารทั่วไปและเอกสารเกี่ยวกับบัญชีหน้างาน
3. ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128848

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมงานไฟฟ้า (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมงานไฟฟ้า (ด่วน)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แล้วเสร็จตามแผน
ประสานงานกับ subcontractor
อ่านแบบ อ่าน BOQ และประมาณราคาเบื้องต้นได้
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128849

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมงานก่อสร้าง (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมงานก่อสร้าง (ด่วน)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ควบคุมงานก่อสร้างตามแผนงาน
ประสานงานกับ subcontractor
อ่านแบบ อ่าน BOQ และประมาณราคาเบื้องต้นได้
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128850

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมงานเครื่องกล (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมงานเครื่องกล (ด่วน)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ตรวจสอบสเปคเครื่องจักร
ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร
ประสานงาน subcontractor
อ่านแบบ อ่าน BOQ ได้
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130330

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1. คุมงานตาบเเบบ
2. เช็คสินค้าลงหน้างานว่าถูกต้องตามใบสั่งสินค้า ใบรับสินค้า
3. ประสานหัวหน้าช่างฝ่ายต่างๆ เละอธิบายเเบบให้หัวหน้าช่างเข้าใจ
4. รวบรวมคำสั่งซื้อจากหัวหน้าช่าง เเละดูความเหมาะสมถึงจำนวนที่สั่งกับความคืบหน้าของงาน
5. ประสาน รายงานกับทางบริษัท ถึงความคืบหน้าของงาน
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130332

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
สามารถอ่านแบบ , เขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ , ถอดสเปคและประเมินราคาได้ , ประสานงานเบื้องต้นกับซัพพลายเออร์
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136707

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ และรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อ ขึ้นไป (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ และรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อ ขึ้นไป (ด่วน)

งานราชการ : เงินเดือน 300 - 400 บาท/วัน

งานราชการ : 300 - 400 บาท/วัน พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1) ขับรถส่งของหน้างานต่างๆ
2) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 22/05/2563

เลขที่ประกาศ : 136314

ตำแหน่งงานว่าง ดีไซเนอร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่าง ดีไซเนอร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์

งานราชการ : เงินเดือน 16,500.- บาท

งานราชการ : 16,500.- บาท พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
- ขับรถรับ - ส่งเจ้านาย และปฏิบัติงานตามคำสั่ง
- ดูแลสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 15/05/2563

เลขที่ประกาศ : 133391

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานราชการ : เงินเดือน 20,000 - 25,000

งานราชการ : 20,000 - 25,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
1. วางแผนและควบคุมดูแลงานด้านบัญชีทั้งหมด รวมถึงการปิดงบการเงิน และจัดทำรายงานทางบัญชีและการบริหารได้ตามกำหนดเวลา
2. ควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
3. ควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท
4. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับภาษีอากรที่เกี่ยวข้องทุกประเภทได้ถูกต้อง และนำส่งให้ทันเวลากำหนด
5. ติดต่อประสานงาน ผู้ตรวจสอบบัญชี หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน
6. จัดระบบ ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานของฝ่ายบัญชี ให้มีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริม พัฒนา และให้ความรู้ที
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 13/03/2563

เลขที่ประกาศ : 131141
เลขที่ประกาศ : 119326

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป/คนงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป/คนงานทั่วไป

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1.ทำงานทั่วไป (รับ - ส่งเอกสาร, ซื้อของหน้าร้าน)
2.ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116777

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยประสานงาน (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยประสานงาน (ด่วน)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 01/12/2562
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก