พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พิษณุโลก Ø
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164604 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 148954

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ทำงานด้านบัญชี ด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 119327

ตำแหน่งงานว่างบัญชีธุรการ

ตำแหน่งงานว่างบัญชีธุรการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1. ติดต่อประสานงาน
2. จัดทำเอกสารทั่วไปและเอกสารเกี่ยวกับบัญชีหน้างาน
3. ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128848

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมงานไฟฟ้า (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมงานไฟฟ้า (ด่วน)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แล้วเสร็จตามแผน
ประสานงานกับ subcontractor
อ่านแบบ อ่าน BOQ และประมาณราคาเบื้องต้นได้
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128849

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมงานก่อสร้าง (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมงานก่อสร้าง (ด่วน)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ควบคุมงานก่อสร้างตามแผนงาน
ประสานงานกับ subcontractor
อ่านแบบ อ่าน BOQ และประมาณราคาเบื้องต้นได้
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128850

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมงานเครื่องกล (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมงานเครื่องกล (ด่วน)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ตรวจสอบสเปคเครื่องจักร
ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร
ประสานงาน subcontractor
อ่านแบบ อ่าน BOQ ได้
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130330

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1. คุมงานตาบเเบบ
2. เช็คสินค้าลงหน้างานว่าถูกต้องตามใบสั่งสินค้า ใบรับสินค้า
3. ประสานหัวหน้าช่างฝ่ายต่างๆ เละอธิบายเเบบให้หัวหน้าช่างเข้าใจ
4. รวบรวมคำสั่งซื้อจากหัวหน้าช่าง เเละดูความเหมาะสมถึงจำนวนที่สั่งกับความคืบหน้าของงาน
5. ประสาน รายงานกับทางบริษัท ถึงความคืบหน้าของงาน
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 130332

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
สามารถอ่านแบบ , เขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ , ถอดสเปคและประเมินราคาได้ , ประสานงานเบื้องต้นกับซัพพลายเออร์
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145393

ตำแหน่งงานว่างช่างโรงงานไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างโรงงานไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า เขียนแบบไฟฟ้า ประมาณราคา ทำงานตามมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145394

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล เขียนแบบ ประมาณราคา ทำงานตามมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147890

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ดูแลทำความสะอาดภายในโครงการ
งานอื่นตามได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147891

ตำแหน่งงานว่างร.ป.ภ.

ตำแหน่งงานว่างร.ป.ภ.

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
- ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพย์สินบริษัทให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ
- ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ
- ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ
- งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147892

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้นที่ 12,000 - 13,000

งานประจำ : เริ่มต้นที่ 12,000 - 13,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
กลึงชิ้นงานตามแบบและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 155543

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป/ติดรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป/ติดรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 340 บาท/วัน + ค่าเที่

งานประจำ : 340 บาท/วัน + ค่าเที่ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ติดรถส่งของ
งานอื่นตามมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155544

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ

งานประจำ : เงินเดือน 340 - 450 บาท ต่อ วัน

งานประจำ : 340 - 450 บาท ต่อ วัน พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ขับรถ 6 ล้อ
งานอื่นตามมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162040

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด่วน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
เขียนแบบ 2 มิติและ 3มิติ ตามแบบ
อ่านแบบ ถอดแบบ ประมาณราคาได้
ตัดต่อ รูปภาพ วิดีโอ
งานทำเอกสารรายงานทั่วไป
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162042

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
จัดทำเอกสาร ประสานงานบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162044

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงานภายในองค์การ และ ภายนอกองค์กร
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162934

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
อ่านแบบ ถอดแบบ เขียนแบบงานไฟฟ้า ปฏิบัติงานและควบคุมงานติดตั้งไฟฟ้า ติดต่อประสานงาน
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 162940

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ประสานงานกับโรงงาน
ตรวจงานเครื่องกล/โยธา
เขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ ตามแบบ
ตัดต่อรูปภาพ วีดีโอ
งานทำเอกสารทั่วไปหางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146662

ตำแหน่งงานว่างกุ๊ก (พาร์ทไทม์)

ตำแหน่งงานว่างกุ๊ก (พาร์ทไทม์)

งานประจำ : เงินเดือน 800 - 1,000 บาทต่อวัน

งานประจำ : 800 - 1,000 บาทต่อวัน พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ทำอาหาร งานครัว (เป็นงานพาร์ทไทม์ ตามวันนัดของผู้ว่าจ้าง)
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก