พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พิษณุโลก Ø
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164606 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 128850

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมงานเครื่องกล (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมงานเครื่องกล (ด่วน)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ตรวจสอบสเปคเครื่องจักร
ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร
ประสานงาน subcontractor
อ่านแบบ อ่าน BOQ ได้
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130330

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1. คุมงานตาบเเบบ
2. เช็คสินค้าลงหน้างานว่าถูกต้องตามใบสั่งสินค้า ใบรับสินค้า
3. ประสานหัวหน้าช่างฝ่ายต่างๆ เละอธิบายเเบบให้หัวหน้าช่างเข้าใจ
4. รวบรวมคำสั่งซื้อจากหัวหน้าช่าง เเละดูความเหมาะสมถึงจำนวนที่สั่งกับความคืบหน้าของงาน
5. ประสาน รายงานกับทางบริษัท ถึงความคืบหน้าของงาน
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130332

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
สามารถอ่านแบบ , เขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ , ถอดสเปคและประเมินราคาได้ , ประสานงานเบื้องต้นกับซัพพลายเออร์
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145393

ตำแหน่งงานว่างช่างโรงงานไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างโรงงานไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า เขียนแบบไฟฟ้า ประมาณราคา ทำงานตามมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145394

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล เขียนแบบ ประมาณราคา ทำงานตามมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147890

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ดูแลทำความสะอาดภายในโครงการ
งานอื่นตามได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 147891

ตำแหน่งงานว่างร.ป.ภ.

ตำแหน่งงานว่างร.ป.ภ.

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
- ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพย์สินบริษัทให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ
- ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ
- ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ
- งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147892

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้นที่ 12,000 - 13,000

งานประจำ : เริ่มต้นที่ 12,000 - 13,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
กลึงชิ้นงานตามแบบและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155543

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป/ติดรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป/ติดรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 340 บาท/วัน + ค่าเที่

งานประจำ : 340 บาท/วัน + ค่าเที่ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ติดรถส่งของ
งานอื่นตามมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155544

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ

งานประจำ : เงินเดือน 340 - 450 บาท ต่อ วัน

งานประจำ : 340 - 450 บาท ต่อ วัน พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ขับรถ 6 ล้อ
งานอื่นตามมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161666

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทะเบียน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทะเบียน

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บ.

งานประจำ : 11,000 บ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
จัดทำธุรกรรมการโอน
- ติดตาม/ตรวจสอบเอกสารสัญญาและเอกสารการโอนขนส่ง
- ติดต่อประสานงานลูกค้าภายในและภายนอกเกี่ยวกับภาษี พรบ.และประกันภัย
- ส่งเอกสารธุรกรรมสัญญาและเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ให้กับลูกค้า
งานอื่นๆ
-รายงานผลการดำเนินงานให้กับหัวหน้างาน
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161965

ตำแหน่งงานว่างจนท.สินเชื่อสาขาชัยภูมิ

ตำแหน่งงานว่างจนท.สินเชื่อสาขาชัยภูมิ

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บ.

งานประจำ : 11,000 บ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
1. ทำยอดสินเชื่อ/ยอดขายประกันภัยได้ตามเป้าหมาย
2. ติดตามหนี้ต้นสัญญาเพื่อให้สาขาสามารถทำยอดเก็บได้ตามเป้าหมาย
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตามแผนของสาขา
4. จัดทำธุรกรรมเอกสารในการจัดสัญญา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 162040

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด่วน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
เขียนแบบ 2 มิติและ 3มิติ ตามแบบ
อ่านแบบ ถอดแบบ ประมาณราคาได้
ตัดต่อ รูปภาพ วิดีโอ
งานทำเอกสารรายงานทั่วไป
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162042

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
จัดทำเอกสาร ประสานงานบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162044

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงานภายในองค์การ และ ภายนอกองค์กร
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162934

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
อ่านแบบ ถอดแบบ เขียนแบบงานไฟฟ้า ปฏิบัติงานและควบคุมงานติดตั้งไฟฟ้า ติดต่อประสานงาน
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162940

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ประสานงานกับโรงงาน
ตรวจงานเครื่องกล/โยธา
เขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ ตามแบบ
ตัดต่อรูปภาพ วีดีโอ
งานทำเอกสารทั่วไปหางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146662

ตำแหน่งงานว่างกุ๊ก (พาร์ทไทม์)

ตำแหน่งงานว่างกุ๊ก (พาร์ทไทม์)

งานประจำ : เงินเดือน 800 - 1,000 บาทต่อวัน

งานประจำ : 800 - 1,000 บาทต่อวัน พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ทำอาหาร งานครัว (เป็นงานพาร์ทไทม์ ตามวันนัดของผู้ว่าจ้าง)
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 155617

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
นำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และปิดการขาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156776

ตำแหน่งงานว่างIT Support

ตำแหน่งงานว่างIT Support

งานประจำ : เงินเดือน 15,000.- ขึ้นไป (มีพิเศ

งานประจำ : 15,000.- ขึ้นไป (มีพิเศ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1. สอนเจ้าหน้าที่ประจำเขตใช้งาน Web Application และเครื่อง handheld ของระบบเก็บค่าธรรมเนียมขยะฯ (ทางบริษัทฯ มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มงานจริง)
2. ช่วยเรียบเรียงข้อมูลการเก็บค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนถูกต้อง
3. ประสานงานระหว่างหน่วยงานของ กทม. กับ บริษัทฯ
4.สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก