พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พิษณุโลก Ø
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก

ข่าวสารและบทความ

วิธีติดตามหลังจากการสัมภาษณ์งาน

วิธีติดตามผลหลังจากการสัมภาษณ์งาน

การส่งข้อความติดตามหลังจากการสัมภาษณ์งาน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง มีกฎพื้นฐานบางประการ ที่คุณควรปฏิบัติตาม เมื่อเขียนข้อความนี้ แต่คุณไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเอง ...อ่านต่อ
วันที่ 01/07/2562 ชม 173 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 081112

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทรัพย์สินอายัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทรัพย์สินอายัด

งานประจำ : เงินเดือน 9000++

งานประจำ : 9000++ พิษณุโลก
1.ดูแลสถานที่ศูนย์รถยึดของบริษัทฯ
2.คอยรับเรื่อง ประสานงานผู้มาติดต่อเรื่องรถยึด
3.ทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.ติดต่อประสานงาน
6.นำรถเข้าลานประมูล
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081110

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 ++

งานประจำ : 11,000 ++ พิษณุโลก
-งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร
-งานอบรมสัมนา
-งานพัฒนาบุคลากร (Training & Development)
-งานประเมินผลงาน
- ดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน จัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน
- การตรวจสอบเวลาการทำงาน
- ออกแบบสื่อต่างๆได้
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081113

เจ้าหน้าที่ธุรการทะเบียน

เจ้าหน้าที่ธุรการทะเบียน

งานประจำ : เงินเดือน 11000++

งานประจำ : 11000++ พิษณุโลก
1.บริการลูกค้าที่มาติดต่อเรื่อง ภาษี พรบ. ประกันภัย หน้าเคาน์เตอร์
2.โทรติดต่อลูกค้าที่ใกล้ถึงกำหนด ต่อภาษี พรบ ประกันภัย
3.ส่งจดหมายใบเตือนต่ออายุ ภาษี พรบ. ประกันภัย ก่อนถึงกำหนด
4.โทรเช็คค่าเบี้ยประกันภัย ป.1 ให้สินเชื่อ
5.พิมพ์ชุดโอน ชุดโอนปิด ชุดเปลี่ยนสัญญา
6.ส่งเอกสารสำเนาทะเบียนรถ หนังสือขอบคุณ การ์ดค่างวด ภาษี พรบ ประกันภัย
7.จัดสัญญาที่ดิน
8.เปิดชุดสัญญาประจำวัน และคีย์ข้อมูลผู้เช่า ผู้ค้ำ และตัวรถ
9.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080582

พนักงานเสิร์ฟ (Full time / Part time)

พนักงานเสิร์ฟ (Full time / Part time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
1. รับรถลูกค้า ณ จุดบริการ
2. สอบถามปัญหางานซ่อมและออกใบสั่งซ่อม
3. ประเมินราคาค่าซ่อมและประเมินเวลาที่ใช้ในการซ่อม
4. ขออนุมัติการซ่อม
5. ปฏิบัติงานซ้อมตามข้อกำหนดของ TEDAS
6. ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและมาตรฐานของ ISO 14001
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079823

หัวหน้างานประกันภัย

หัวหน้างานประกันภัย

งานประจำ : เงินเดือน 18,000

งานประจำ : 18,000 พิษณุโลก
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในเรื่องการจัดทำประกันภัย
2.ประสานงานเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน
3.จัดทำเอกสารสรุปงานเคลม และค่าสินไหมทดแทนต่างๆ ของแต่ละกรมธรรม์
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079670

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์(Online Marketing Officer)

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์(Online Marketing Officer)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 บาท ขึ้นไป พิษณุโลก
ดูแลทำการตลาดร้านค้าออนไลน์
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 079407

เจ้าหน้าที่ประกันภัย

เจ้าหน้าที่ประกันภัย

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ++

งานประจำ : 12,000 ++ พิษณุโลก
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในเรื่องการจัดทำประกันภัย
2.ประสานงานเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน
3.จัดทำเอกสารสรุปงานเคลม และค่าสินไหมทดแทนต่างๆ ของแต่ละกรมธรรม์
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079431

Call Center

Call Center

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
1. เป็น OPERATOR ภายในองค์กร
2. โทรออกแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการเช็คระยะ และเชิญชวนให้ลูกค้านัดหมายการเช็คระยะล่วงหน้า ผ่านCall Center
3. บันทึกการนัดหมายเช็คระยะ ผ่านระบบ i CROP ลงในรายงาน
4. บันทึกจำนวนลูกค้าโทรเข้า-ออก ประจำวัน
5. บันทึกข้อมูลลูกค้าที่ไม่สมบูรณ์
6. รับสายโทรเข้า เพื่อตอบข้อซักถาม หรือนัดหมายเช็คระยะ ให้กับลูกค้า
7. รับนัดหมายลูกค้าซ่อมทั่วไป
8. โทรยืนยันการนัดหมายลูกค้าเช็คระยะและซ่อมทั่วไป
9. โทรนัดหมายลูกค้าเปลี่ยนอะไหล่
10. ดูแลบอร์ดผลการดำเนินงาน Call Center
11. ปฎ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078695

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-ชุมแพ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-ชุมแพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078705

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-สาขาตาก

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-สาขาตาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
-บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำสินเชื่อ
-วิเคราะห์สินเชื่อ ทำเอกสารสินเชื่อ
-ทำการตลาดประชาสัมพันธ์
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078707

เจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สิน-สาขาสุโขทัย

เจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สิน-สาขาสุโขทัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
-ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นในการจัดสินเชื่อ
-ตอบปัญหา ข้อซักถามของลูกค้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-ติดตามลูกค้าค้าง 2-2.99 งวด
-โทร/ออกติดตามลูกค้าในพื้นที่และนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078708

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-สาขาสุโขทัย

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-สาขาสุโขทัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
-บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำสินเชื่อ
-วิเคราะห์สินเชื่อ ทำเอกสารสินเชื่อ
-ทำการตลาดประชาสัมพันธ์
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 078706

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาชลบุรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 +คอมมิชชั่น

งานประจำ : 15,000 +คอมมิชชั่น พิษณุโลก
- จัดสัญญาลูกค้า
- บริการลูกค้า/อำนวยความสะดวก
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078704

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 11,000+com

งานประจำ : 11,000+com พิษณุโลก
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
- ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน
- ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077944

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด- สาขาตาก

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด- สาขาตาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ๆ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078150

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-สาขาตะพานหิน จ.พิจิตร

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-สาขาตะพานหิน จ.พิจิตร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077945

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-กำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-กำแพงเพชร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
-บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำสินเชื่อ
-วิเคราะห์สินเชื่อ ทำเอกสารสินเชื่อ
-ทำการตลาดประชาสัมพันธ์
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077795

เจ้าหน้าการเงินบัญชี

เจ้าหน้าการเงินบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
รับผิดชอบในการรับค่างวด รับรายได้ต่างๆ ตั้งเจ้าหนี้ ให้กับบริษัทได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้ติดต่องาน

- รับค่างวดลูกค้า,ตัดธนาณัติ,เงินโอน.รับปิดบัญชี
- ปริ้นรายงานประจำวันพร้อมส่งบัญชี
- จัดทำใบสำคัญรับ
- กระทบยอดเงินสดกับระบบ
- ส่งใบเสร็จให้ลูกค้าพร้อมบันทึกการติดต่อ
- ออกใบเสร็จรับเงิน / ปรับสมุดบัญชี
- เก็บรักษาเงิน จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน จัดทำบันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา
- เบิก / ถอนเงินจากธนาคาร
- บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
- จัดทำ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 077794

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 ++

งานประจำ : 13,000 ++ พิษณุโลก
- บริการลูกค้า
- วิเคราะห์สินเชื่อ
- ทำการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076548

ช่างเทคนิค CNC MILLING

ช่างเทคนิค CNC MILLING

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
• เก็บเงินรับเงินค่าอะไหล่และบริการ
• แยกเอกสารใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้ นำส่งบัญชี
• สรุปรายการรับค่าอะไหล่และบริการ นำส่งบัญชี
• สรุปยอดชำระค่าอะไหล่และบริการจากเครื่องรูดบัตรนำส่งบัญชี
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก