พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พิษณุโลก Ø
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก


เลขที่ประกาศ : 078704

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 11,000+com

งานประจำ : 11,000+com พิษณุโลก
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
- ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน
- ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077944

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด- สาขาตาก

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด- สาขาตาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ๆ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078150

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-สาขาตะพานหิน จ.พิจิตร

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ-สาขาตะพานหิน จ.พิจิตร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077945

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-กำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-กำแพงเพชร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
-บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำสินเชื่อ
-วิเคราะห์สินเชื่อ ทำเอกสารสินเชื่อ
-ทำการตลาดประชาสัมพันธ์
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077795

เจ้าหน้าการเงินบัญชี

เจ้าหน้าการเงินบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
รับผิดชอบในการรับค่างวด รับรายได้ต่างๆ ตั้งเจ้าหนี้ ให้กับบริษัทได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้ติดต่องาน

- รับค่างวดลูกค้า,ตัดธนาณัติ,เงินโอน.รับปิดบัญชี
- ปริ้นรายงานประจำวันพร้อมส่งบัญชี
- จัดทำใบสำคัญรับ
- กระทบยอดเงินสดกับระบบ
- ส่งใบเสร็จให้ลูกค้าพร้อมบันทึกการติดต่อ
- ออกใบเสร็จรับเงิน / ปรับสมุดบัญชี
- เก็บรักษาเงิน จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน จัดทำบันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา
- เบิก / ถอนเงินจากธนาคาร
- บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
- จัดทำ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077794

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 ++

งานประจำ : 13,000 ++ พิษณุโลก
- บริการลูกค้า
- วิเคราะห์สินเชื่อ
- ทำการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076548

ช่างเทคนิค CNC MILLING

ช่างเทคนิค CNC MILLING

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
• เก็บเงินรับเงินค่าอะไหล่และบริการ
• แยกเอกสารใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้ นำส่งบัญชี
• สรุปรายการรับค่าอะไหล่และบริการ นำส่งบัญชี
• สรุปยอดชำระค่าอะไหล่และบริการจากเครื่องรูดบัตรนำส่งบัญชี
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076553

หัวหน้าแผนก IT

หัวหน้าแผนก IT

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
1.กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
2.กำหนดมาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่าย ฯลฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3.วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท
4.ศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
5.ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานต่างๆ แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ภายในบริษัท
6.วิเค
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076555

เจ้าหน้าที่การตลาด

เจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
- วางแผนและสร้างสื่อโฆษณษา ไฟล์ VDO เคลื่อนไหว โปรโมทบริษัทฯ -กิจกรรมรายพื้นที่ -กิจกรรมในโชว์รูม
- ออกแบบ Concept และ Design ของ AW โฆษณาในSocial Mediaตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- วางแผนจัดกิจกรรมจาก TMT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตรงตามเป้าหมาย
- จัดทำแบบสำรวจรายพื้นที่ต่างๆและติดตามการประเมินผลปฏิบัติงาน รายพื้นที่อำเภอตามแผนงาน
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076554

พนักงานล้างรถ

พนักงานล้างรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
ล้างรถ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076551

เจ้าหน้าที่ QC ตัวถังและสี

เจ้าหน้าที่ QC ตัวถังและสี

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
1. ติดตามสถานะงานซ่อมก่อนถึงขั้นตอนการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบคุณภาพตามรายการซ่อมก่อนส่งมอบ
3. ตรวจสอบความเหมือนความแตกต่างของเฉดสีได้
4. ควบคุมคุณภาพการประกอบ ระยะห่างของช่องไฟ ความผิดปกติของชิ้นส่วน หรือ ชิ้นงาน
5. บันทึกข้อมูลรายงานปัญหา

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076556

ช่างยนต์

ช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง เช็คระยะ และงานอื่น ๆ ในฝ่ายช่าง
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076557

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
ขายรถยนต์ TOYOTA
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075104

ธุรการฝ่ายขาย

ธุรการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075113

เจ้าหน้าที่ นำเข้า - ส่งออก ★★ รับสมัครด่วน ★★

เจ้าหน้าที่ นำเข้า - ส่งออก ★★ รับสมัครด่วน ★★

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 16000++

งานประจำ : รายได้รวม 16000++ พิษณุโลก
-ติดต่อติดตามลูกค้า 2-2.99 งวด
-โทร/ออกติดตามด้านนอกพื้นที่
-ตอบปัญหา ข้อซักถามของลูกค้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075102

เจ้าหน้าที่เจัดเก็บหนี้สินนอก**พะเยา

เจ้าหน้าที่เจัดเก็บหนี้สินนอก**พะเยา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073980

พนังงานขายเครื่องสำอาง

พนังงานขายเครื่องสำอาง

งานประจำ : เงินเดือน 8,000 บ.

งานประจำ : 8,000 บ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
พนักงานขายเครื่องสำอาง ประจำร้าน Beauty shop
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073923

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&D)

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&D)

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 14000

งานประจำ : 12000 - 14000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และองค์กร
- แนะนำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพด้านการผลิตเครื่องสำอาง
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073508

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สาขาบางระกำ จังหวัด พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สาขาบางระกำ จังหวัด พิษณุโลก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073240

เจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินเชียงราย

เจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินเชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก
-โทรติดตามหนี้สินลูกค้า
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก