พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พิษณุโลก Ø
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164603 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 153518

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสื่อสารการตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสื่อสารการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ดอนทอง
- ดูแลด้านการตลาด การสื่อสารการตลาด สำหรับการขายสินค้าทั้งระบบ online และ offline
- พนักงานประจำ / ฟรีแลนซ์ / work from home

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153516

ตำแหน่งงานว่างพนักงานดูแลเว็บไซต์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานดูแลเว็บไซต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ดอนทอง
- ดูแล Content ช่องทางการขายทุกช่องทางทั้ง Online และ Offline
- พนักงานประจำ / ฟรีแลนซ์ / work from home
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153515

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 320-350

งานประจำ : วันละ 320-350 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ดอนทอง
- รับผิดชอบดัด ตัด ขัด เชื่อมเหล็ก โดยตู้เชื่อมไฟฟ้า (CO2) และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150702

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า (เหล็กรูปพรรณ) (ด่วนมาก)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า (เหล็กรูปพรรณ) (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ขับรถส่งสินค้า (เหล็กรูปพรรณ)
ดูแลรักษาสินค้าและรถให้อยู่ในสภาพดี
งานอื่นตามมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150654

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ประจำคลังสินค้า
ดูแลรักษาไม่ให้สินค้าชำรุดหรือสูญหาย
ขึ้นของ/ลงของ (เหล็กรูปพรรณ)
เช็คสต๊อคสินค้า/ทำเอกสาร
ติดรถส่งของ
งานอื่นตามมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143684

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1. ลงบัญชีโปรแกรมบัญชี
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี จัดทำยื่นภาษี
3. จัดทํารายงานภาษีซื้อ – ภาษีขายประจําเดือนได้
4. จัดทำเตรียมเอกสารส่งงบการเงิน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 03/09/2563
เลขที่ประกาศ : 141756

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ ส่งสินค้า (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ ส่งสินค้า (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้นที่ 13,000.- ถึ

งานประจำ : เริ่มต้นที่ 13,000.- ถึ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ขับรถขนส่งสินค้า
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 07/08/2563

เลขที่ประกาศ : 141535

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อรถยนต์-สาขาเชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อรถยนต์-สาขาเชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน 13000 ++

งานประจำ : 13000 ++ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำสินเชื่อ
-วิเคราะห์สินเชื่อ ทำเอกสารสินเชื่อ
-ทำการตลาดประชาสัมพันธ์
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 05/08/2563

เลขที่ประกาศ : 141537

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายคอนโด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายคอนโด

งานประจำ : เงินเดือน 11000+

งานประจำ : 11000+ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-รับผิดชอบงานขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
-สามารถนำเสนอโครงการได้น่าสนใจ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน - และเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าที่สนใจโครงการได้
-ออกตลาดนอกพื้นที่เพื่อนำเสนอโครงการขายกับลูกค้า
-ค้นหากลุ่มลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า
-นำเสนอรายงาน และสรุปการขายประจำสัปดาห์
-ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์


หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 05/08/2563

เลขที่ประกาศ : 141536

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อรถยนต์ -สาขาเพชรบูรณ์

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อรถยนต์ -สาขาเพชรบูรณ์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000+com

งานประจำ : 11,000+com พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 05/08/2563

เลขที่ประกาศ : 141242

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อรถยนต์สาขานครราชสีมา

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อรถยนต์สาขานครราชสีมา

งานประจำ : เงินเดือน 11000 + ค่าครองชีพ มีค

งานประจำ : 11000 + ค่าครองชีพ มีค พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำสินเชื่อ
-วิเคราะห์สินเชื่อ ทำเอกสารสินเชื่อ
-ทำการตลาดประชาสัมพันธ์
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 31/07/2563

เลขที่ประกาศ : 141243

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อรถยนต์สาขาเลย

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อรถยนต์สาขาเลย

งานประจำ : เงินเดือน 11,000+com

งานประจำ : 11,000+com พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-บริหารยอดสินเชื่อของสาขา
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 31/07/2563
เลขที่ประกาศ : 141245

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อรถยนต์สาขาตาก

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อรถยนต์สาขาตาก

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บ.

งานประจำ : 11,000 บ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-บริการลูกค้าที่มาติดต่อขอสินเชื่อ
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาดประชาสัมพันธ์
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 31/07/2563

เลขที่ประกาศ : 141244

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อรถยนต์สาขาชัยภูมิ

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อรถยนต์สาขาชัยภูมิ

งานประจำ : เงินเดือน 11,000

งานประจำ : 11,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 31/07/2563

เลขที่ประกาศ : 141246

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อรถยนต์สาขาหล่มสัก

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อรถยนต์สาขาหล่มสัก

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 มีค่าคอมมิชชั่

งานประจำ : 11,000 มีค่าคอมมิชชั่ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 31/07/2563

เลขที่ประกาศ : 140873

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 9,500 - 10,500

งานประจำ : 9,500 - 10,500 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ทำความสะอาด ซื้อของ ทำงานตามมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 23/07/2563

เลขที่ประกาศ : 137634

ตำแหน่งงานว่างครูพี่เลี้ยงเด็ก

ตำแหน่งงานว่างครูพี่เลี้ยงเด็ก

งานประจำ : เงินเดือน 600 บาท/วัน

งานประจำ : 600 บาท/วัน พิษณุโลก
สอนและดูแลเด็กแฝด 2 คน อายุ 1 ขวบ 5 เดือน ให้มีพัฒนาการ และสุขภาพที่ดี
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 07/06/2563

เลขที่ประกาศ : 136707

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ และรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อ ขึ้นไป (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ และรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อ ขึ้นไป (ด่วน)

งานราชการ : เงินเดือน 300 - 400 บาท/วัน

งานราชการ : 300 - 400 บาท/วัน พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1) ขับรถส่งของหน้างานต่างๆ
2) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 22/05/2563
เลขที่ประกาศ : 136314

ตำแหน่งงานว่าง ดีไซเนอร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่าง ดีไซเนอร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์

งานราชการ : เงินเดือน 16,500.- บาท

งานราชการ : 16,500.- บาท พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
- ขับรถรับ - ส่งเจ้านาย และปฏิบัติงานตามคำสั่ง
- ดูแลสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 15/05/2563

เลขที่ประกาศ : 136178

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาเลย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาเลย

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 - 25,000

งานประจำ : 16,000 - 25,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-วางแผนการตลาด
-ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
-บริหารทีมงาน
-วางแผนการขาย
-การจัดการทั่วไป

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 13/05/2563

หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก