พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พิษณุโลก Ø
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164603 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 136068

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา-ชลบุรี2(สหพัฒน์)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา-ชลบุรี2(สหพัฒน์)

งานประจำ : เงินเดือน 20000-30000

งานประจำ : 20000-30000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
บริหารงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
-บริหารทีมงานสาขาให้ดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
-วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมกับฝ่ายสินเชื่อ
-วางแผนการขาย
-การจัดการทั่วไป ควบคุมสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย วางแผนงานการคิดวิเคราะห์
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 12/05/2563

เลขที่ประกาศ : 136073

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 - 35,000 (มีค่าคอมมิ

งานประจำ : 30,000 - 35,000 (มีค่าคอมมิ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
1.กำหนดแผนงานและนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินเชื่อรถทุกประเภท
2.วางแผนกำลังคนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย
3.กำหนดแผนการตลาดหาช่องทางการสื่อสารโฆษณาการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
4.บริหารจัดการทีมงานให้ดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 12/05/2563

เลขที่ประกาศ : 135675

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาชลบุรี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 +คอมมิชชั่น

งานประจำ : 15,000 +คอมมิชชั่น พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อรถยนต์
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 06/05/2563

เลขที่ประกาศ : 135676

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาชัยภูมิ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาชัยภูมิ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 06/05/2563

เลขที่ประกาศ : 133391

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานราชการ : เงินเดือน 20,000 - 25,000

งานราชการ : 20,000 - 25,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
1. วางแผนและควบคุมดูแลงานด้านบัญชีทั้งหมด รวมถึงการปิดงบการเงิน และจัดทำรายงานทางบัญชีและการบริหารได้ตามกำหนดเวลา
2. ควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
3. ควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท
4. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับภาษีอากรที่เกี่ยวข้องทุกประเภทได้ถูกต้อง และนำส่งให้ทันเวลากำหนด
5. ติดต่อประสานงาน ผู้ตรวจสอบบัญชี หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน
6. จัดระบบ ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานของฝ่ายบัญชี ให้มีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริม พัฒนา และให้ความรู้ที
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 13/03/2563

เลขที่ประกาศ : 133037

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อสาขาเลย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อสาขาเลย

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 + คอมมิชชั่น

งานประจำ : 11,000 + คอมมิชชั่น พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 10/03/2563
เลขที่ประกาศ : 132229

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
- วางแผนและสร้างสื่อโฆษณษา ไฟล์ VDO เคลื่อนไหว โปรโมทบริษัทฯ -กิจกรรมรายพื้นที่ -กิจกรรมในโชว์รูม
- ออกแบบ Concept และ Design ของ AW โฆษณาใน Social Media ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- วางแผนจัดกิจกรรมจาก TMT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตรงตามเป้าหมาย
- จัดทำแบบสำรวจรายพื้นที่ต่างๆและติดตามการประเมินผลปฏิบัติงาน รายพื้นที่อำเภอตามแผนงาน
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 04/03/2563

เลขที่ประกาศ : 131248

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาอุดรธานี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาอุดรธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- บริการลูกค้า
- วิเคราะห์สินเชื่อ
- ทำการตลาด
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 24/02/2563

เลขที่ประกาศ : 131141
เลขที่ประกาศ : 130739

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-อุตรดิตถ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-อุตรดิตถ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- บริการลูกค้า
- วิเคราะห์สินเชื่อ
- ทำการตลาด
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 19/02/2563

เลขที่ประกาศ : 130393

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
ติดต่อประสานงาน,คีย์ข้อมูล, จัดทำเอกสาร
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 17/02/2563

เลขที่ประกาศ : 130391

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกัน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกัน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายประกัน/ติดต่อบริษัทประกัน/ทำรายงาน
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 17/02/2563
เลขที่ประกาศ : 128123

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาพะเยา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาพะเยา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 03/02/2563

เลขที่ประกาศ : 128145

ตำแหน่งงานว่างรับเจ้าหน้าที่วิเคาระห์สินเชื่อ**หนองตม

ตำแหน่งงานว่างรับเจ้าหน้าที่วิเคาระห์สินเชื่อ**หนองตม

งานประจำ : เงินเดือน 11,000+com

งานประจำ : 11,000+com พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-บริการลูกค้าจัดสินเชื่อรถยนต์
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 03/02/2563

เลขที่ประกาศ : 128143

ตำแหน่งงานว่างจนท.วิเคราะห์สินเชื่อ**นครราชสีมา

ตำแหน่งงานว่างจนท.วิเคราะห์สินเชื่อ**นครราชสีมา

งานประจำ : เงินเดือน 13,000++

งานประจำ : 13,000++ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-วางแผนการตลาด
-ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
-วางแผนการขาย
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 03/02/2563

เลขที่ประกาศ : 127894

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 18000++

งานประจำ : รายได้รวม 18000++ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-ติดต่อติดตามลูกค้าค้าง 2-2.99 งวด
-โทร/ติดตามลูกค้าด้านนอกทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 01/02/2563

เลขที่ประกาศ : 123220

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สิน-สาขาน่าน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สิน-สาขาน่าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-โทรติดตามหนี้สินลูกค้า
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 06/01/2563

เลขที่ประกาศ : 123219

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เจัดเก็บหนี้สินนอก**พะเยา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เจัดเก็บหนี้สินนอก**พะเยา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 06/01/2563
เลขที่ประกาศ : 123223

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินนอกสาขาตาก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินนอกสาขาตาก

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 16000++

งานประจำ : รายได้รวม 16000++ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-ติดต่อติดตามลูกค้า 2-2.99 งวด
-โทร/ออกติดตามด้านนอกพื้นที่
-ตอบปัญหา ข้อซักถามของลูกค้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 06/01/2563

เลขที่ประกาศ : 120090

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อและการตลาด-เชียงราย

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อและการตลาด-เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- บริการลูกค้า
- วิเคราะห์สินเชื่อ
- ทำการตลาด
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 12/12/2562

หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก