พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พิษณุโลก Ø
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164603 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 119326

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป/คนงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป/คนงานทั่วไป

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1.ทำงานทั่วไป (รับ - ส่งเอกสาร, ซื้อของหน้าร้าน)
2.ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116549

ตำแหน่งงานว่างบัญชีสต็อกและทรัพย์สิน

ตำแหน่งงานว่างบัญชีสต็อกและทรัพย์สิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
งานด้านบัญชีทรัพย์สิน
- จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และทำการตรวจนับทรัพย์สิน
- บันทึกรับทรัพย์สิน ติด Tag Number รวมทั้งการบันทึกโอนทรัพย์สินระหว่างสาขาหรือบริษัทในเครือ

งานด้านหนังสือแจ้งจำหน่ายรถยนต์และป้าย
- ควบคุมจัดเก็บ รับ เบิกจ่ายหนังสือแจ้งจำหน่ายรถยนต์และป้ายทะเบียนรถยนต์
- ติดตามการรับป้ายทะเบียนที่ได้รับการจดทะเบียนและติดตามการส่งทะเบียนป้ายแดง

งานด้านบัญชีสต็อกสินค้าคงคลัง
- ตรวจสอบสินค้าคงคลังประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
- ควบคุมการจัดเก็บ รับ เบิกจ่ายของรางวัลส่งเสริมก
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116854

ตำแหน่งงานว่างเร่งรัดหนี้สินนอกสาขาเพชรบูรณ์

ตำแหน่งงานว่างเร่งรัดหนี้สินนอกสาขาเพชรบูรณ์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000+com

งานประจำ : 11,000+com พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-ตอบปัญหา ข้อซักถามของลูกค้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-ออกพื้นที่ ต่างจังหวัด
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116852

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาชลบุรี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 +คอมมิชชั่น

งานประจำ : 15,000 +คอมมิชชั่น พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- บริการลูกค้า
- วิเคราะห์สินเชื่อ
- ทำการตลาด
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116851

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ(ผู้พิการ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ(ผู้พิการ)

งานประจำ : เงินเดือน 9600-10000

งานประจำ : 9600-10000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
รับโทรศัพท์ พิมพ์คอมพิวเตอร์ ติดต่อประสานงานทั่วไป
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116777

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยประสานงาน (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยประสานงาน (ด่วน)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 01/12/2562
เลขที่ประกาศ : 116550

ตำแหน่งงานว่างพนักงานล้างรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานล้างรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
ล้างรถ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116853

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาฝึกหัด-ชลบุรี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาฝึกหัด-ชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 18000-30000

งานประจำ : 18000-30000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- บริหารงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
-บริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
-วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมกับฝ่ายบริหารสาขา
-วางแผนการขาย
-การจัดการทั่วไป
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116847

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินนอกสาขา**เชียงราย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินนอกสาขา**เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 + คอมมิชชั่นสูง+

งานประจำ : 12,000 + คอมมิชชั่นสูง+ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- ติดตาม ทวงถามหนี้และประนอมหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ภาคสนามจากลูกค้า
และออกติดตามลูกค้าค้างชำระค่างวดที่ 2 - 3.99 งวดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและเป็นไปตามนโยบาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116848

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินนอกสาขาขอนแก่น

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินนอกสาขาขอนแก่น

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่ ยึด
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 116850

ตำแหน่งงานว่างInformation System ( ธุรการรายงาน )

ตำแหน่งงานว่างInformation System ( ธุรการรายงาน )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ

งานประจำ : ตามตกลง/ประสบการณ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการฟ้องคดี
ดำเนินการยื่นเอกสารฟ้องคดี
ติดต่อประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 01/12/2562

เลขที่ประกาศ : 109797 เลขที่ประกาศ : 106763

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง และ ประสบ

งานประจำ : ตามตกลง และ ประสบ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
การเงิน
กำหนดนโยบายและวางแผนงานการเงินของบริษัท ให้เกิดสภาพคล่องด้านการเงินได้อย่างเหมาะสมต่อการดำเนินงาน สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย
ประกันภัย
กำหนดนโยบาย และวางแผนการขาย การทำการตลาดรวมทั้งส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจประกันภัยของบริษัท
งานทะเบียน
บริหารจัดการ ควบคุมการจัดทำข้อมูลทะเบียนรถยนต์ของบริษัท เพื่อให้การประสานงานทั้งภายในองค์กร และ ภายนอกองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 11/10/2562

เลขที่ประกาศ : 102286

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำอาคาร

ตำแหน่งงานว่างช่างประจำอาคาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโคร้าสร้างบริ

งานประจำ : ตามโคร้าสร้างบริ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- งานตรวจสภาพ ตรวจสอบ และทดสอบ
- ดูแลปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์ งานส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพทีสมบูรณ์
- ทบทวน ซึกซ่อมการแก้ไขปัญหากรณีมีเหตุเร่งด่วน ฉุกเฉิน
- ดำเนินการตรวจสภาพห้องชุดทั้งก่อนตกแต่งและหลังตกแต่ง
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 27/09/2562

เลขที่ประกาศ : 102285

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าประจำอาคาร

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าประจำอาคาร

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
ดูเเลตรวจเช็ค ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
สามารถพร้อมสแตนบายเมื่อมีเหตุขัดข้อง 24 ชั่วโมง
ปฎิบัติงานที่ แอท ทรี คอนโด ทางไปสนามบินพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 27/09/2562

เลขที่ประกาศ : 102216

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
งานบัญชีด้านการซื้อ-ขายรถยนต์ งานบริการซ่อม และรถยนต์ให้เช่า
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 27/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101424

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา-นครราชสีมา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา-นครราชสีมา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-วางแผนการตลาด
-ทำโฆาณาประชาสัมพันธ์
-บริหารทีมงาน
-วางแผนการขาย
-การจัดการทั่วไป
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 18/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101434

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายจัดเก็บหนี้สิน-สำนักงานใหญ่**ด่วน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายจัดเก็บหนี้สิน-สำนักงานใหญ่**ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ

งานประจำ : ตามตกลง/ประสบการณ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของฝ่ายจัดเก็บหนี้สิน
-บริหารทีมงานฝ่ายจัดเก็บหนี้สินทั้งจนท.จัดเก็บหนี้สินใน-จนท.จัดเก็บหนี้สินนอก
-รับนโยบายขององค์กร/ผู้บริหาร วางแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของฝ่ายให้บรรลุเป้าหมาย
ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและพนักงานเร่งรัดได้ในกรณีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเร่งรัดหนี้สิน โดยใช้ความรู้ทางด้าน
กฎหมาย และความสามารถหรือประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับปัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 18/09/2562
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก