พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พิษณุโลก Ø
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 165774 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 167115

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

งานประจำ : เงินเดือน 13000-15000

งานประจำ : 13000-15000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
คุณสมบัติ
-จบนิติศาสตร์
-มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เช่าซื้อ และ Update ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายตลอดเวลา
-การจัดทำนิติกรรมสัญญาค้าง ที่เกี่ยวข้องกับผลิดภัณฑ์ขององค์กร
-มีทัก
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100813

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อและการตลาด-สาขา ชุมแพ

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อและการตลาด-สาขา ชุมแพ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 + คอมมิชชั่นสูง

งานประจำ : 12,000 + คอมมิชชั่นสูง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 116855

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สาขา ขอนแก่น

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สาขา ขอนแก่น

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 + คอมมิชชั่นสูง

งานประจำ : 11,000 + คอมมิชชั่นสูง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 128144

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อแพร่*กาดน้ำทอง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อแพร่*กาดน้ำทอง

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 + คอมมิชชั่น

งานประจำ : 11,000 + คอมมิชชั่น พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ทำตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 141240

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา(เขตภาคอีสาน)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา(เขตภาคอีสาน)

งานประจำ : เงินเดือน 16,000-22,000

งานประจำ : 16,000-22,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-วางแผนการตลาด
-ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
-บริหารทีมงาน
-วางแผนการขาย
-การจัดการทั่วไป

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 141241

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อรถยนต์สาขาลำปาง

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อรถยนต์สาขาลำปาง

งานประจำ : เงินเดือน 11,000+com

งานประจำ : 11,000+com พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่าวข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : วันนี้
เลขที่ประกาศ : 158662

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 12,000

งานประจำ : 11,000 - 12,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
1.สรรหาบุคคลากรเข้ามาทำงานให้ตรงตามลักษณะงานได้อย่างเหมาะสมและตรงตามเวลา
2.จัดอบรมสัมนา ภายนอกและภายใน อำนวยความสะดวกต่อผู้เข้าอบรม งานพิธีกร
3.จัดการงานด้านเอกสาร พิมพ์รายงานต่าง ๆ
4.งานด้านการประเมินผลงานพนักงาน
5.ประสานงานหน่วยงานภายนอก เอกชนและหน่วยงานราชการ
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 158849

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000 บาท

งานประจำ : 15000-20000 บาท พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
1.วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ฝ่ายสินเชื่อเพื่อทำยอดสินเชื่อตามเป้าหมายที่
2.วิเคราะห์การตลาด สื่อโฆษณาทั้ง Online Offline
3.ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์และเก็บข้อมูลการตลาดตามเขตพื้นที่สาขาของบริษัท
4.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
5.ควบคุมงบประมาณทางการตลาดให้เกินประสิทธิภาพสูงสุด

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 158856

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์

งานนอกเวลา : เงินเดือน 16000-18000

งานนอกเวลา : 16000-18000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-ออกแบบสร้างสรรค์งานโฆษณา Online/Offline คอนเซ็ปต์ ตัวอย่างเลย์เอ้าท์ งาน 3D Infographic และสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร การโฆษณาประชาสัมพันธ์
-กำหนดเป้าหมายงานออกแบบร่วมกับทีมดิจิตอลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่กำหนด
-ใช้คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 161965

ตำแหน่งงานว่างจนท.สินเชื่อสาขาชัยภูมิ

ตำแหน่งงานว่างจนท.สินเชื่อสาขาชัยภูมิ

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บ.

งานประจำ : 11,000 บ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
1. ทำยอดสินเชื่อ/ยอดขายประกันภัยได้ตามเป้าหมาย
2. ติดตามหนี้ต้นสัญญาเพื่อให้สาขาสามารถทำยอดเก็บได้ตามเป้าหมาย
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตามแผนของสาขา
4. จัดทำธุรกรรมเอกสารในการจัดสัญญา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 163402

ตำแหน่งงานว่างCRM Project Coordinator

ตำแหน่งงานว่างCRM Project Coordinator

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บ.

งานประจำ : 11,000 บ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
1. ทำยอดสินเชื่อ/ยอดขายประกันภัยได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. ติดตามหนี้ต้นสัญญาเพื่อให้สาขาสามารถทำยอดเก็บได้ตามเป้าหมาย
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตามแผนของสาขา
4. จัดทำเอกสาร
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 165702

ตำแหน่งงานว่างIT Support

ตำแหน่งงานว่างIT Support

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
-ดูแลระบServer
-มีความรู้เรื่องระบบ Network
-วางระบบ ซ่อม คอมพิวเตอร์
-แก้ไขปัญหา Hardware Software Network
-สามารถซ่อม โน้ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ มอนิเตอร์ได้
-ให้บริการ ดูแล แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่า
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : วันนี้
เลขที่ประกาศ : 165703

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงาน

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
บริษัท สยามรับเบอร์ จำกัดดูรายละเอียดบริษัท
10 ส.ค. 64
ธุรการประสานงาน
pin location
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon2 อัตรา
รายละเอียดงาน
– คอยติดต่อประสานงานและเ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 166013

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บ.

งานประจำ : 11,000 บ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-ออกแบบสร้างสรรค์งานโฆษณา Online/Offline คอนเซ็ปต์ ตัวอย่างเลย์เอ้าท์ งาน 3D Infographic และสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร การโฆษณาประชาสัมพันธ์
-สามารถสร้าง Content ทั้งภาพนิ่งและ Vid
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 166189

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาอุดรธานี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาอุดรธานี

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-บริหารงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
-บริหารทีมงานสาขาให้ดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
-วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ของสาขาร่วมกับ ผอ.สินเชื่อ
-วางแผนการขาย
-บริหารจัดก
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 166320

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่่สินเชื่อ สาขาพะเยา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่่สินเชื่อ สาขาพะเยา

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บ.

งานประจำ : 11,000 บ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
1. ทำยอดสินเชื่อ/ยอดขายประกันภัยได้ตามเป้าหมาย
2. ติดตามหนี้ต้นสัญญาเพื่อให้สาขาสามารถทำยอดเก็บได้ตามเป้าหมาย
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตามแผนของสาขา
4. จัดทำเอกสารธุรกรรมการจ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 166696

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อขอนแก่น

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อขอนแก่น

งานประจำ : เงินเดือน 13,000

งานประจำ : 13,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
1. ทำยอดสินเชื่อ/ยอดขายประกันภัยได้ตามเป้าหมาย
3. ติดตามหนี้ต้นสัญญาเพื่อให้สาขาสามารถทำยอดเก็บได้ตามเป้าหมาย
4. ทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตามแผนของสาขา
5. จัดทำธุรกรรมเอกสารในกา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166868

ตำแหน่งงานว่างCoordinator Community&Influencer (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)

ตำแหน่งงานว่างCoordinator Community&Influencer (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)

งานประจำ : เงินเดือน 17000-25000

งานประจำ : 17000-25000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-บริหารงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
-บริหารทีมงานสาขาให้ดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
-วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมกับฝ่ายสินเชื่อ
-วางแผนการขาย
-การจัดการทั่วไป
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 166630

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อสาขาตาก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อสาขาตาก

งานประจำ : เงินเดือน 11,000

งานประจำ : 11,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
1. ทำยอดสินเชื่อ/ยอดขายประกันภัยได้ตามที่องค์กรกำหนดเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร
2. วิเคราะห์และพิจารณาการจัดสินเชื่อที่มีคุณภาพ ให้ได้ตามนโยบายที่องค์กรตั้งไว้
3. ติดตามหนี้
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166191

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บ.

งานประจำ : 11,000 บ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
1. ทำยอดสินเชื่อ/ยอดขายประกันภัยได้ตามที่องค์กรกำหนดเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร
2. วิเคราะห์และพิจารณาการจัดสินเชื่อที่มีคุณภาพ ให้ได้ตามนโยบายที่องค์กรตั้งไว้
3. ติดตามหนี้
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 17 วันที่ผ่านมา

หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก