พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พิษณุโลก Ø
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 6091 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 123220

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สิน-สาขาน่าน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สิน-สาขาน่าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-โทรติดตามหนี้สินลูกค้า
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123219

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เจัดเก็บหนี้สินนอก**พะเยา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เจัดเก็บหนี้สินนอก**พะเยา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123223

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินนอกสาขาตาก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินนอกสาขาตาก

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 16000++

งานประจำ : รายได้รวม 16000++ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-ติดต่อติดตามลูกค้า 2-2.99 งวด
-โทร/ออกติดตามด้านนอกพื้นที่
-ตอบปัญหา ข้อซักถามของลูกค้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122206

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ**น่าน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ**น่าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120090

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อและการตลาด-เชียงราย

ตำแหน่งงานว่างสินเชื่อและการตลาด-เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- บริการลูกค้า
- วิเคราะห์สินเชื่อ
- ทำการตลาด
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119326

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป/คนงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป/คนงานทั่วไป

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1.ทำงานทั่วไป (รับ - ส่งเอกสาร, ซื้อของหน้าร้าน)
2.ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 119327

ตำแหน่งงานว่างบัญชีธุรการ

ตำแหน่งงานว่างบัญชีธุรการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1. ติดต่อประสานงาน
2. จัดทำเอกสารทั่วไปและเอกสารเกี่ยวกับบัญชีหน้างาน
3. ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116549

ตำแหน่งงานว่างบัญชีสต็อกและทรัพย์สิน

ตำแหน่งงานว่างบัญชีสต็อกและทรัพย์สิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
งานด้านบัญชีทรัพย์สิน
- จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และทำการตรวจนับทรัพย์สิน
- บันทึกรับทรัพย์สิน ติด Tag Number รวมทั้งการบันทึกโอนทรัพย์สินระหว่างสาขาหรือบริษัทในเครือ

งานด้านหนังสือแจ้งจำหน่ายรถยนต์และป้าย
- ควบคุมจัดเก็บ รับ เบิกจ่ายหนังสือแจ้งจำหน่ายรถยนต์และป้ายทะเบียนรถยนต์
- ติดตามการรับป้ายทะเบียนที่ได้รับการจดทะเบียนและติดตามการส่งทะเบียนป้ายแดง

งานด้านบัญชีสต็อกสินค้าคงคลัง
- ตรวจสอบสินค้าคงคลังประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
- ควบคุมการจัดเก็บ รับ เบิกจ่ายของรางวัลส่งเสริมก
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116551

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง เช็คระยะ และงานอื่น ๆ ในฝ่ายช่าง
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116855

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สาขา ขอนแก่น

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ สาขา ขอนแก่น

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 + คอมมิชชั่นสูง

งานประจำ : 11,000 + คอมมิชชั่นสูง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116527

ตำแหน่งงานว่างผู้บริหารงานบริการ (SA/GS)

ตำแหน่งงานว่างผู้บริหารงานบริการ (SA/GS)

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา

งานประจำ : ตามวุฒิการศึกษา พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
- สอบถามปัญหางานซ่อมและออกใบสั่งซ่อม,บันทึกข้อมูลลงในใบตรวจสอบคุณภาพ,ใบแจ้งสถานะงานซ่อม,
- ประเมินราคาค่าซ่อมและประเมินการเวลาที่ใช้ในการซ่อม
- ทบทวน และยืนยันรายละเอียดการซ่อมในใบสั่งซ่อม
- ขออนุมัติการซ่อมและให้ลูกค้าเซ็นต์อนุมัติ
- สอบถามความต้องการรับอะไหล่คืนหรือไม่
- มอบสำเนาใบสั่งซ่อมให้ลูกค้า
- แยกเอกสาร ใส่ไว้ในช่องบนบอร์ดคอนโทรลเลอร์
- ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและมาตรฐาน TEDAS
- ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดในระเบียบปฏิบัติ ISO 14001
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116854

ตำแหน่งงานว่างเร่งรัดหนี้สินนอกสาขาเพชรบูรณ์

ตำแหน่งงานว่างเร่งรัดหนี้สินนอกสาขาเพชรบูรณ์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000+com

งานประจำ : 11,000+com พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-ตอบปัญหา ข้อซักถามของลูกค้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-ออกพื้นที่ ต่างจังหวัด
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 116852

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาชลบุรี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 +คอมมิชชั่น

งานประจำ : 15,000 +คอมมิชชั่น พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- บริการลูกค้า
- วิเคราะห์สินเชื่อ
- ทำการตลาด
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116851

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ(ผู้พิการ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ(ผู้พิการ)

งานประจำ : เงินเดือน 9600-10000

งานประจำ : 9600-10000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
รับโทรศัพท์ พิมพ์คอมพิวเตอร์ ติดต่อประสานงานทั่วไป
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116777

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยประสานงาน (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยประสานงาน (ด่วน)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116550

ตำแหน่งงานว่างพนักงานล้างรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานล้างรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
ล้างรถ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116853

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาฝึกหัด-ชลบุรี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาฝึกหัด-ชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 18000-30000

งานประจำ : 18000-30000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- บริหารงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
-บริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
-วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมกับฝ่ายบริหารสาขา
-วางแผนการขาย
-การจัดการทั่วไป
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116552

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
ขายรถยนต์ TOYOTA
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 116847

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินนอกสาขา**เชียงราย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินนอกสาขา**เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 + คอมมิชชั่นสูง+

งานประจำ : 12,000 + คอมมิชชั่นสูง+ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- ติดตาม ทวงถามหนี้และประนอมหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ภาคสนามจากลูกค้า
และออกติดตามลูกค้าค้างชำระค่างวดที่ 2 - 3.99 งวดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและเป็นไปตามนโยบาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116848

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินนอกสาขาขอนแก่น

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินนอกสาขาขอนแก่น

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-ออกติดตามหนี้สินนอกพื้นที่ ยึด
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก