พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พิษณุโลก Ø
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 76860 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 137634

ตำแหน่งงานว่างครูพี่เลี้ยงเด็ก

ตำแหน่งงานว่างครูพี่เลี้ยงเด็ก

งานประจำ : เงินเดือน 600 บาท/วัน

งานประจำ : 600 บาท/วัน พิษณุโลก
สอนและดูแลเด็กแฝด 2 คน อายุ 1 ขวบ 5 เดือน ให้มีพัฒนาการ และสุขภาพที่ดี
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136707

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ และรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อ ขึ้นไป (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถยนต์ และรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อ ขึ้นไป (ด่วน)

งานราชการ : เงินเดือน 300 - 400 บาท/วัน

งานราชการ : 300 - 400 บาท/วัน พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1) ขับรถส่งของหน้างานต่างๆ
2) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136314

ตำแหน่งงานว่าง ดีไซเนอร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่าง ดีไซเนอร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์

งานราชการ : เงินเดือน 16,500.- บาท

งานราชการ : 16,500.- บาท พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
- ขับรถรับ - ส่งเจ้านาย และปฏิบัติงานตามคำสั่ง
- ดูแลสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136178

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาเลย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาเลย

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 - 25,000

งานประจำ : 16,000 - 25,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-วางแผนการตลาด
-ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
-บริหารทีมงาน
-วางแผนการขาย
-การจัดการทั่วไป

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136068

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา-ชลบุรี2(สหพัฒน์)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา-ชลบุรี2(สหพัฒน์)

งานประจำ : เงินเดือน 20000-30000

งานประจำ : 20000-30000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
บริหารงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
-บริหารทีมงานสาขาให้ดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
-วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมกับฝ่ายสินเชื่อ
-วางแผนการขาย
-การจัดการทั่วไป ควบคุมสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย วางแผนงานการคิดวิเคราะห์
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136073

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 - 35,000 (มีค่าคอมมิ

งานประจำ : 30,000 - 35,000 (มีค่าคอมมิ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
1.กำหนดแผนงานและนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินเชื่อรถทุกประเภท
2.วางแผนกำลังคนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย
3.กำหนดแผนการตลาดหาช่องทางการสื่อสารโฆษณาการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
4.บริหารจัดการทีมงานให้ดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136077

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาจ.ขอนแก่น

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาจ.ขอนแก่น

งานประจำ : เงินเดือน 19000-22000

งานประจำ : 19000-22000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-วางแผนการตลาด
-ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
-บริหารทีมงาน
-วางแผนการขาย
-การจัดการทั่วไป

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135675

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาชลบุรี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 +คอมมิชชั่น

งานประจำ : 15,000 +คอมมิชชั่น พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อรถยนต์
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135676

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาชัยภูมิ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาชัยภูมิ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133391

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานราชการ : เงินเดือน 20,000 - 25,000

งานราชการ : 20,000 - 25,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
1. วางแผนและควบคุมดูแลงานด้านบัญชีทั้งหมด รวมถึงการปิดงบการเงิน และจัดทำรายงานทางบัญชีและการบริหารได้ตามกำหนดเวลา
2. ควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
3. ควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท
4. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับภาษีอากรที่เกี่ยวข้องทุกประเภทได้ถูกต้อง และนำส่งให้ทันเวลากำหนด
5. ติดต่อประสานงาน ผู้ตรวจสอบบัญชี หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน
6. จัดระบบ ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานของฝ่ายบัญชี ให้มีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริม พัฒนา และให้ความรู้ที
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133037

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อสาขาเลย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อสาขาเลย

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 + คอมมิชชั่น

งานประจำ : 11,000 + คอมมิชชั่น พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132229

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
- วางแผนและสร้างสื่อโฆษณษา ไฟล์ VDO เคลื่อนไหว โปรโมทบริษัทฯ -กิจกรรมรายพื้นที่ -กิจกรรมในโชว์รูม
- ออกแบบ Concept และ Design ของ AW โฆษณาใน Social Media ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- วางแผนจัดกิจกรรมจาก TMT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตรงตามเป้าหมาย
- จัดทำแบบสำรวจรายพื้นที่ต่างๆและติดตามการประเมินผลปฏิบัติงาน รายพื้นที่อำเภอตามแผนงาน
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 131248

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาอุดรธานี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาอุดรธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- บริการลูกค้า
- วิเคราะห์สินเชื่อ
- ทำการตลาด
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131141

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายประกอบรถยนต์ ที่นิคมโรจนะ ถนน 304 ปราจีนบุรี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายประกอบรถยนต์ ที่นิคมโรจนะ ถนน 304 ปราจีนบุรี

งานราชการ : เงินเดือน 320 - 350 ต่อวัน

งานราชการ : 320 - 350 ต่อวัน พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
ทำงานทั่วไป ทำงานตามได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130720

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกตัวถังและสี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกตัวถังและสี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง และ ประสบ

งานประจำ : ตามตกลง และ ประสบ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
1. บริหารจัดการงานซ่อมตัวถังและสี
2. ควบคุมกระบวนการซ่อมตัวถังและสี
3. บริหาราจัดการเครื่องมือ / พื้นที่การซ่อม / ความสะอาด ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
4. ควบคุมดูแลต้นทุน / วัสดุการซ่อม
5. สรรหาและบริหารทีมงานให้มีความสามัคคีและประสิทธิภาพ
6. บริการจัดการระบบตรวจสอบคุณภาพ ก่อนซ่อม / ก่อนส่งมอบ / หลังส่งมอบ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130739

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-อุตรดิตถ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-อุตรดิตถ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
- บริการลูกค้า
- วิเคราะห์สินเชื่อ
- ทำการตลาด
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130393

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
ติดต่อประสานงาน,คีย์ข้อมูล, จัดทำเอกสาร
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130330

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1. คุมงานตาบเเบบ
2. เช็คสินค้าลงหน้างานว่าถูกต้องตามใบสั่งสินค้า ใบรับสินค้า
3. ประสานหัวหน้าช่างฝ่ายต่างๆ เละอธิบายเเบบให้หัวหน้าช่างเข้าใจ
4. รวบรวมคำสั่งซื้อจากหัวหน้าช่าง เเละดูความเหมาะสมถึงจำนวนที่สั่งกับความคืบหน้าของงาน
5. ประสาน รายงานกับทางบริษัท ถึงความคืบหน้าของงาน
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 130332

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
สามารถอ่านแบบ , เขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ , ถอดสเปคและประเมินราคาได้ , ประสานงานเบื้องต้นกับซัพพลายเออร์
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130391

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกัน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกัน

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายประกัน/ติดต่อบริษัทประกัน/ทำรายงาน
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก