พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พิษณุโลก Ø
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก

เลขที่ประกาศ : 069325

สินเชื่อและการตลาด-อุดรธานี

สินเชื่อและการตลาด-อุดรธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 066047

ผู้ช่วยประสานงาน

ผู้ช่วยประสานงาน

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
จดบันทึก ทำรายการ ปฏิบัติการด้านธุรการ และจัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065769

เจ้าหน้าที่การตลาด**สำนักงานใหญ่พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่การตลาด**สำนักงานใหญ่พิษณุโลก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
1. วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท
2. ดูแลสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และวางแผนงบประมาณการตลาด
3. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065770

สินเชื่อและการตลาด-เชียงใหม่

สินเชื่อและการตลาด-เชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
- บริการลูกค้า
- วิเคราะห์สินเชื่อ
- ทำการตลาด
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 056792

เจ้าหน้าที่วิเคาระห์สินเชื่อ-สาขาชลบุรี

เจ้าหน้าที่วิเคาระห์สินเชื่อ-สาขาชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 +คอมมิชชั่น

งานประจำ : 15,000 +คอมมิชชั่น พิษณุโลก
- บริการลูกค้า
- วิเคราะห์สินเชื่อ
- ทำการตลาด
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061816

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ จ.อุตรดิตถ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ จ.อุตรดิตถ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 063600

จนท.วิเคราะห์สินเชื่อ**นครราชสีมา

จนท.วิเคราะห์สินเชื่อ**นครราชสีมา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง พิษณุโลก
-วางแผนการตลาด
-ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
-วางแผนการขาย
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 063681

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 15,000 ++

งานประจำ : 11,000 - 15,000 ++ พิษณุโลก
-ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารลูกค้าในส่วนของการบอกเลิกลูกค้าที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด ติดต่อกัน
-ดำเนินการฟ้อง สืบทรัพย์ อายัดทรัพย์สิน เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินค้างชำระตามสัญญาที่ลูกค้าผิดนัดไม่ยอมชำระ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 063682

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขาภายใน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขาภายใน

งานประจำ : เงินเดือน 11,000

งานประจำ : 11,000 พิษณุโลก
- ตรวจบัญชีธนาคารกับยอดสินเชื่อประจำวัน
- ตรวจสอบการฝากเงินค่างวดของสาขาต่างๆในแต่ละวัน
- ออกตรวจภาคสนามสาขาทุกสาขาในแต่ละเดือน

หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064669

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาขอนแก่น

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาขอนแก่น

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
- บริการลูกค้า
- วิเคราะห์สินเชื่อ
- ทำการตลาด
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065104

สินเชื่อและการตลาด-สาขาหล่มสัก ***ด่วน***

สินเชื่อและการตลาด-สาขาหล่มสัก ***ด่วน***

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่าวข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064746

ช่างกลึงประจำโรงงาน

ช่างกลึงประจำโรงงาน

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
กลึงชิ้นงานตามแบบและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061194

เจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินนอกสาขา**เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินนอกสาขา**เชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 13,000++

งานประจำ : รายได้รวม 13,000++ พิษณุโลก
- ทำการ์ดตาม + ใบตามหนี้
- คิดค่าใช้จ่ายการตามและยึดทรัพย์
- ติดตาม ทวงถามหนี้และประนอมหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ภาคสนามจากลูกค้า
และออกติดตามลูกค้าค้างชำระค่างวดที่ 2 - 3.99 งวดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและเป็นไปตามนโยบาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061192

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต

งานประจำ : เงินเดือน 11,000

งานประจำ : 11,000 พิษณุโลก
ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
เช็ค B/L ตรวจสอบ เอกสาร ลายเว็นต์ ในชุดสัญญา
โทรสอบถามข้อมูล ยืนยันตัวตน ผู้ใ้ช ผู้ค้ำ
วิเคราะห์เคสทำการพิจารณาเพื่อนอนุมัติสินเชื่อ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก