พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พิษณุโลก หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พิษณุโลก หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พิษณุโลก Ø
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก

เลขที่ประกาศ : 087832

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันภัยรถยนต์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันภัยรถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 11000 ++

งานประจำ : 11000 ++ พิษณุโลก
ดูแลและนำเสนอขายประกันภัยรถยนต์ ติดต่อประสานงาน บริษัทประกันที่ติดต่อ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 088008

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาอุดรธานี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาอุดรธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ทำตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083502

บัญชีคิดค่าคอมและตรวจการขาย

บัญชีคิดค่าคอมและตรวจการขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
ตรวจเรื่องการขาย และ คิดค่าคอมมิชชั่น
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083501

บัญชีสต็อกและทรัพย์สิน

บัญชีสต็อกและทรัพย์สิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
งานด้านบัญชีทรัพย์สิน
- จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และทำการตรวจนับทรัพย์สิน
- บันทึกรับทรัพย์สิน ติด Tag Number รวมทั้งการบันทึกโอนทรัพย์สินระหว่างสาขาหรือบริษัทในเครือ

งานด้านหนังสือแจ้งจำหน่ายรถยนต์และป้าย
- ควบคุมจัดเก็บ รับ เบิกจ่ายหนังสือแจ้งจำหน่ายรถยนต์และป้ายทะเบียนรถยนต์
- ติดตามการรับป้ายทะเบียนที่ได้รับการจดทะเบียนและติดตามการส่งทะเบียนป้ายแดง

งานด้านบัญชีสต็อกสินค้าคงคลัง
- ตรวจสอบสินค้าคงคลังประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
- ควบคุมการจัดเก็บ รับ เบิกจ่ายของรางวัลส่งเสริมก
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082513

พนักงานขับรถเซอร์วิส+ช่าง

พนักงานขับรถเซอร์วิส+ช่าง

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1) ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
2) ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
3) ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
4) ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
5) ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
6) ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอน
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081793

สินเชื่อและการตลาด-เชียงราย

สินเชื่อและการตลาด-เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
- บริการลูกค้า
- วิเคราะห์สินเชื่อ
- ทำการตลาด
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 081720

เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาชลบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 พิษณุโลก
จัดทำเอกสารงานโอนทะเบียน
โอนทะเบียนขนส่ง
ติดต่อประสานงานลูกค้า/สำนักงานใหญ่
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081792

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาสุโขทัย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-สาขาสุโขทัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
-บริการลูกค้า
-วิเคราะห์สินเชื่อ
-ทำการตลาด
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081111

เจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินนอก-สาขาเพชรบูรณ์

เจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สินนอก-สาขาเพชรบูรณ์

งานประจำ : เงินเดือน รายได้รวม 18000++

งานประจำ : รายได้รวม 18000++ พิษณุโลก
-ติดต่อติดตามลูกค้าค้าง 2-2.99 งวด
-โทร/ติดตามลูกค้าด้านนอกทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081112

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทรัพย์สินอายัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทรัพย์สินอายัด

งานประจำ : เงินเดือน 9000++

งานประจำ : 9000++ พิษณุโลก
1.ดูแลสถานที่ศูนย์รถยึดของบริษัทฯ
2.คอยรับเรื่อง ประสานงานผู้มาติดต่อเรื่องรถยึด
3.ทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.ติดต่อประสานงาน
6.นำรถเข้าลานประมูล
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081110

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 ++

งานประจำ : 11,000 ++ พิษณุโลก
-งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร
-งานอบรมสัมนา
-งานพัฒนาบุคลากร (Training & Development)
-งานประเมินผลงาน
- ดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน จัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน
- การตรวจสอบเวลาการทำงาน
- ออกแบบสื่อต่างๆได้
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081113

เจ้าหน้าที่ธุรการทะเบียน

เจ้าหน้าที่ธุรการทะเบียน

งานประจำ : เงินเดือน 11000++

งานประจำ : 11000++ พิษณุโลก
1.บริการลูกค้าที่มาติดต่อเรื่อง ภาษี พรบ. ประกันภัย หน้าเคาน์เตอร์
2.โทรติดต่อลูกค้าที่ใกล้ถึงกำหนด ต่อภาษี พรบ ประกันภัย
3.ส่งจดหมายใบเตือนต่ออายุ ภาษี พรบ. ประกันภัย ก่อนถึงกำหนด
4.โทรเช็คค่าเบี้ยประกันภัย ป.1 ให้สินเชื่อ
5.พิมพ์ชุดโอน ชุดโอนปิด ชุดเปลี่ยนสัญญา
6.ส่งเอกสารสำเนาทะเบียนรถ หนังสือขอบคุณ การ์ดค่างวด ภาษี พรบ ประกันภัย
7.จัดสัญญาที่ดิน
8.เปิดชุดสัญญาประจำวัน และคีย์ข้อมูลผู้เช่า ผู้ค้ำ และตัวรถ
9.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 080582

พนักงานเสิร์ฟ (Full time / Part time)

พนักงานเสิร์ฟ (Full time / Part time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
1. รับรถลูกค้า ณ จุดบริการ
2. สอบถามปัญหางานซ่อมและออกใบสั่งซ่อม
3. ประเมินราคาค่าซ่อมและประเมินเวลาที่ใช้ในการซ่อม
4. ขออนุมัติการซ่อม
5. ปฏิบัติงานซ้อมตามข้อกำหนดของ TEDAS
6. ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและมาตรฐานของ ISO 14001
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079823

หัวหน้างานประกันภัย

หัวหน้างานประกันภัย

งานประจำ : เงินเดือน 18,000

งานประจำ : 18,000 พิษณุโลก
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในเรื่องการจัดทำประกันภัย
2.ประสานงานเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน
3.จัดทำเอกสารสรุปงานเคลม และค่าสินไหมทดแทนต่างๆ ของแต่ละกรมธรรม์
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079670

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์(Online Marketing Officer)

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์(Online Marketing Officer)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 บาท ขึ้นไป พิษณุโลก
ดูแลทำการตลาดร้านค้าออนไลน์
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079407

เจ้าหน้าที่ประกันภัย

เจ้าหน้าที่ประกันภัย

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ++

งานประจำ : 12,000 ++ พิษณุโลก
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในเรื่องการจัดทำประกันภัย
2.ประสานงานเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน
3.จัดทำเอกสารสรุปงานเคลม และค่าสินไหมทดแทนต่างๆ ของแต่ละกรมธรรม์
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079431

Call Center

Call Center

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล
1. เป็น OPERATOR ภายในองค์กร
2. โทรออกแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการเช็คระยะ และเชิญชวนให้ลูกค้านัดหมายการเช็คระยะล่วงหน้า ผ่านCall Center
3. บันทึกการนัดหมายเช็คระยะ ผ่านระบบ i CROP ลงในรายงาน
4. บันทึกจำนวนลูกค้าโทรเข้า-ออก ประจำวัน
5. บันทึกข้อมูลลูกค้าที่ไม่สมบูรณ์
6. รับสายโทรเข้า เพื่อตอบข้อซักถาม หรือนัดหมายเช็คระยะ ให้กับลูกค้า
7. รับนัดหมายลูกค้าซ่อมทั่วไป
8. โทรยืนยันการนัดหมายลูกค้าเช็คระยะและซ่อมทั่วไป
9. โทรนัดหมายลูกค้าเปลี่ยนอะไหล่
10. ดูแลบอร์ดผลการดำเนินงาน Call Center
11. ปฎ
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078695

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-ชุมแพ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ-ชุมแพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
- นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ
- รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายในกรอบนโยบายของบริษัท
- ตรวจสอบเอกสาร / ข้อมูลของลูกค้าที่มาของบริการ / จัดทำสัญญา
- ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวดและการเงินอื่นๆ ภายในสาขา
- ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
*** ผู้สมัครที่คัดเลือกทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทในงานดังกล่างข้างต้นก่อนปฏิบัติงานจริง ***
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 078705

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-สาขาตาก

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-สาขาตาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
-บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำสินเชื่อ
-วิเคราะห์สินเชื่อ ทำเอกสารสินเชื่อ
-ทำการตลาดประชาสัมพันธ์
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078707

เจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สิน-สาขาสุโขทัย

เจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้สิน-สาขาสุโขทัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ พิษณุโลก
-ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นในการจัดสินเชื่อ
-ตอบปัญหา ข้อซักถามของลูกค้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-ติดตามลูกค้าค้าง 2-2.99 งวด
-โทร/ออกติดตามลูกค้าในพื้นที่และนอกพื้นที่
-รับผิดชอบเป้าหมายในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานพิษณุโลก รับสมัครงานพิษณุโลก : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก
หางานพิษณุโลก สมัครงานพิษณุโลก รับสมัครพนักงานพิษณุโลก
พิษณุโลก ฝึกงานพิษณุโลก งานชั่วคราวพิษณุโลก งานนอกเวลาพิษณุโลก งานประจำพิษณุโลก งานราชการพิษณุโลก งานต่างประเทศพิษณุโลก งานอื่นๆพิษณุโลก